Brochures van de notaris

samenlevingscontract

In 5 stappen breng je in kaart wat jullie in je samenlevingscontract willen vastleggen.

Samen verder

Soms sluiten wettelijke regelingen niet aan op wat u samen wilt regelen. Laat dan de notaris uw wensen op papier zetten. Lees in deze brochure hoe dat gaat

levenstestament

Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is

Levenstestament

Inzicht, taken en verant­woordelijk­heden van de vertrouwenspersoon of gevolmachtigde in het levenstestament.

Woning kopen

Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

Woning verkopen

Alles over uw rechten en plichten als u een woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer

Nalatenschap

Wilt u zelf bepalen hoe uw nalatenschap wordt verdeeld? Lees hierin hoe u dat doet en hoe de notaris u daarbij kan helpen

Erfenis

Wat moet u als erfgenaam doen? Wie wikkelt de nalatenschap af? Lees hierin hoe dat gaat en hoe de notaris u daarbij kan helpen

Checklist overlijden

In deze checklist vindt u de meeste zaken die u moet regelen na het overlijden van een naaste. En met welke termijnen u rekening moet houden.

Erf-schenkbelasting

Welke tarieven en vrijstellingen gelden er voor erven en schenken

Checklist Levenstestament

Wilt u zelf bepalen hoe uw nalatenschap wordt verdeeld? Lees hierin hoe u dat doet en hoe de notaris u daarbij kan helpen

meldingsplicht

De notaris is verplicht om verdachte geldtransacties te melden. Wat betekent dit in de praktijk? En wat merkt u ervan?

Spelregels

Belangrijkste spelregels waar de notaris en u zich aan moeten houden.

Erf-schenkbelasting

Welke tarieven en vrijstellingen gelden er voor erven en schenken