Brochures van de notaris

Woning kopen

Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

Woning verkopen

Alles over uw rechten en plichten als u een woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer

Nalatenschap

Wilt u zelf bepalen hoe uw nalatenschap wordt verdeeld? Lees hierin hoe u dat doet en hoe de notaris u daarbij kan helpen

Erfenis

Wat moet u als erfgenaam doen? Wie wikkelt de nalatenschap af? Lees hierin hoe dat gaat en hoe de notaris u daarbij kan helpen

Samen verder

Soms sluiten wettelijke regelingen niet aan op wat u samen wilt regelen. Laat dan de notaris uw wensen op papier zetten. Lees in deze brochure hoe dat gaat

levenstestament

lles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is

Erf-schenkbelasting

Welke tarieven en vrijstellingen gelden er voor erven en schenken

meldingsplicht

De notaris is verplicht om verdachte geldtransacties te melden. Wat betekent dit in de praktijk? En wat merkt u ervan?